Personel Temin Hizmetlerimiz

Personel Temini

 

1 Dönemsel Personel Temini Nedir?
Firmaların belli bir proje süresince, dönemsel olarak artan iş yükünün karşılanması veya işe alım için gerekli bütçe onayının alınamaması veya uzun sürmesi durumlarında, belli zaman aralığı için ihtiyaç duyduğu personelin Vip-Tem üzerinden bordrolanması ve şirkete kiralanmasıdır.

Dönemsel Personel Temininin Size Sağladığı Avantajlar

• Yeni personel alımı için bütçe onayı alırken geçen sürede işlerin aksamasını engeller.
• Belli dönemlerde artan iş hacminin yönetilmesi için dönemsel personel temini ile Departman personel sayısını ve maliyetlerini optmum seviyede tutmanızı sağlar.
• Sektörün/işin doğasından ötürü personel devir hızının yüksek olduğu durumlarda, işin aksamasını engeller.
• Sektör/ekonomideki hızlı değişimlere, daralmalara veya büyümelere, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlar.

3
 Dış Kaynak Kullanımı Hizmeti İçeriği

• Tüm işe alım sürecinin yönetilmesi.
• Çalışan ile ilgili işe girişi ile ilgili evrakların düzenlenmesi ve takibinden işten ayrılırken gerekli evrakların hazırlanmasına kadar tüm resmi işlerin takip edilmesi.
• Çalışan ile süreli veya süresiz iş sözleşmelerinizi düzenler.

4 Bordrolama Hizmeti İçeriği

• Personelin için gerekli resmin belgelerin(vizite kağıdı) temin edilmesi, her türlü SSK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin şirket adına yönetilmesi.
• İşe giriş sigorta bildirgelerinin hazırlanması ve SSK’ya kaydı, işten ayrılışta hesaplanması gerekli ihbar, kıdem ,gibi ücret hesaplamalarının yapılması.
• İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
• Maaş hesaplamaları veya bordro içeriği ile ilgili şirketin belirlemiş olduğu sınırlar dahilinde personel isteklerinin karşılanması.
• İşten ayrılan veya emekli olacak personele ait ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması.

Dönemsel personel temini, dış kaynak ve bordrolama hizmetlerimiz Vip-Tem tarafından verilmektedir.